Protocolul care le întrece pe cele ale SRI cu Justiția. Contrainformațiile Armatei au acces la toate camerele video din sectorul 3

802

Deși era greu de crezut că pot exista între instituții ale statului român protocoale ca cele încheiate între SRI și Justiție, iată că am descoperit unul care le întrece pe toate.

Sectorul 3 și Direcția Generală de Informații Apărării prin Direcția de Contrainformații și Securitate Militară (UM 02605 București) din cadrul Ministerului Apărării au un protocol prin care ofițerii de contrainformații ai armatei au acces la toate camerele de luat vederi din sector.

Articolul 1 al Protocolului, aprobat de Consiliul local al sectorului 3 prin Hotărârea nr. 447 din 28 septembrie 2017, spune: „Se aprobă protocolul de cooperare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Informații a Apărării – Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Contrainformații și Securitate Militară (UJM. 02605 București) cu scopul creării cadrului de cooperare între părți în vederea obținerii, prelucrării, stocării și valorificării informațiilor și datelor obținute prin intermediul sistemelor de supraveghere video referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și nonmilitare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

În Expunerea de motive se arată: ”Viața oamenilor – individual sau colectiv, în orice formă de organizare (familie, comunitate, stat) – este influențată în mod fundamental de mediul de securitate. (…) Menținerea unui climat de securitate optim pentru cetățenii Sectorului 3 șl nu numai, reprezintă o prioritate pentru Sectorul 3 al municipiului București.

Citește și: Primăria Sectorului 3 a spart 11 milioane de euro pe stația de sortare care n-are voie să funcționeze!

În acest context, pentru cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale, în vederea îndeplinirii misiunilor și atribuțiilor specifice, prin adresa nr. KX149/31.05.2017, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 45110/31.05.2017 (anexată prezentului raport), Ministerul Apărării naționale a solicitat accesul structurii sale abilitate, respectiv Direcția Contrainformații și Securitate Militară (U.M. 02605 București), la datele oferite de sistemele de supraveghere video deținute de Sectorul 3 al Municipiului București.

Astfel, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect semnarea unui protocol de coooperare între Primăria Sectorului 3 și Direcția Generală de Informații a Apărării – Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Conțrainformații și Securitate Militară (U.M. 02605 București) – structură desemnată de M.Ap.N. ca fiind abilitată pentru organizarea și coordonarea activității de punere în aplicare a prevederilor protocolului”.

Generalul Hăpău, omul lui Gabriel Oprea

Protocolul este semnat din partea Armatei de generalul Marian Hăpău, Directorul general al Direcției de Informații a Apărării.

Prin ordin al ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, începand cu data de 13 februarie, generalul-maior Marian Hăpău a fost numit director general al Directiei Generale de Informații a Apărării. Generalul-maior Marian Hăpău a preluat funcția de la generalul-locotenent Ilie Botos. Despre Marian Hăpău presa a scris că a pus Direcția de Informații la dispoziția fostului ministru și vicepremier Gabriel Oprea.