Finalizarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 3 – FE 76”, cod SMIS 117792

958

Primăria Sectorul 3 anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 3 – FE 76”, cod SMIS 117792.

 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Primăria Sectorul 3 a încheiat, la data de 20.04.2018, un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

 

Citește și: Colectarea selectivă a deșeurilor – inexistentă în România

Proiectul a fost derulat în perioada 20.04.2018-31.01.2021, în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, regiunea Bucureşti-Ilfov, şi a avut o valoare totală de 23.110.513,62 lei, din care finanţarea nerambursabilă a fost de 10.747.332,28 lei.

 

În urma implementării proiectului, care a constat în creşterea eficienţei energetice a a blocurilor de locuinţe din Sectorul 3 – FE 76, au fost obţinute următoarele rezultate:

 

• reducerea emisiilor anuale de CO2 cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;

• atingerea unui consum anual specific de energie pentru încălzire la finalizarea lucrărilor mai mic de 90 kwh/m2/an;

• reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;

• reducerea consumului anual specific de energie cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;

  • trecerea la o clasă energetică superioară a clădirilor rezidențiale din Sectorul 3 – FE 76.