Capitalismul de stat: Cu ce s-au ocupat firmele Primăriei Sectorului 3 în 2018, pe ce au cheltuit banii, ce salarii și bonusuri au cei din conducere

627

Cele 9 companii municipale înființate de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au intrat pe profit în al doilea semestru din 2018, potrivit rapoartelor de activitate obținute de HotNews.ro.

Cum au reușit acest lucru? Banii vin în principal din contracte încheiate cu Primăria Sector 3, dar și contracte încheiate între ele, banii și bunurile fiind plimbate de la una la alta.

Membrii consiliilor de administrație vor primi un bonus de 10% din profit, din care 80% merge la președintele CA, iar restul la ceilalți membri, potrivit unor hotărâri adoptate anul trecut de Consiliul Local Sector 3. Printre beneficiari este și fosta cumnată a primarului Robert Negoiță, Elena Arghir, președinta consiliului de administrație a companiei Internet și Tehnologie S3. Societatea a avut în 2018 un profit net de circa două milioane lei, iar 80% din cei 10% bonus, reprezintă circa 160.000 lei.

Ce profit, cheltuieli salariale și venituri au avut firmele Primăriei Sector 3 în semestrul 2 din 2018

Internet și Tehnologie S3

În ultimele 6 luni firma a avut cheltuieli de 8,1 milioane lei și venituri de 10,8 milioane lei. Profitul net declarat este de 2,1 milioane lei.

”La data de 31.12.2018 s-au înregistrat cheltuieli totale de 8.122.628,22 lei și venituri totale de 10.834.780,48 lei. Pentru anul 2018, din profitul brut înregistrat, se recuperează pierderea din anul 2017 de 140.211,00 lei şi pierderea din semestrul I 2018 de 447.026,00 lei şi se constituie rezervă legală de 132.639,00 lei rezultând un profit net contabil de 2.133.633,61 lei”, se arată în raportul de activitate al companiei pe ultimele 6 luni.

Firma a avut o medie de 25 de angajați în această perioadă, cheltuielile de personal pe ultimele 6 luni fiind de 428.000 lei. Din această sumă, membrii CA-ului au încasat circa 100.000 lei.

”În al doilea semestru al anului 2018 au avut loc 6 şedinţe ale Consiliului de Administraţie, câte una în fiecare luna conform prevederilor OUG 109/2011. Aceştia au fost remuneraţi conform HCLS3 nr. 692/ 28.12.2017, fără bonusuri suplimentare şi remuneraţii pe comisii/ comitete”, se mai arată în raport.

În al doilea semestru al anului 2018 au fost semnate contracte de servicii/ lucrări noi, după cum urmează:

Un contract de lucrări cu termen de execuție 2 ani pentru implementarea proiectului

“Creşterea siguranței și prevenirii criminalităţii în Sectorul 3”, un proiect implementat de Primăria Sector 3;

Două contracte de servicii/ lucrări pentru implementarea “sistem de supraveghere video pentru platforma Hala Laminor”, administrată de Sectorul 3;

Un contract de furnizare/instalare videoproiectoare școală Nicolae Labiș;

Un contract cu Primăria sectorului 3 având că obiect principal “Servicii de elaborare a documentației de avizare /SU” cu termen de execuție 18 luni.

În raport nu se precizează cu cine au fost semnate aceste contracte, cu primăria sau cu firmele Primăriei.

Firma a fost înfiinţată la dată de 16 septembrie 2017, acționar fiind Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3. Aceasta are un capital social de 10 milioane lei.

Administrare Active Sector 3

În 2018, societatea a avut venituri de 51,5 milioane lei și cheltuieli de 48,8 milioane lei.

Veniturile au fost realizate din vânzarea activelor și din vânzarea mărfurilor, în baza unor contracte cu:

societatea Investiţii Spații Verzi S3 S.R.L. (n.r. o altă companie a Primăriei Sector 3) privind transmiterea dreptului de proprietate asupra unor imobile situate în Bd. Basarabia, nr. 256, sectorul 3, Bucureşti pe o perioada de 49 de ani, la preţul de 2.000.000 Euro + TVA, conform HCLS3 nr. 518/30.10.2018.

Algorithm Construcţii S3 SRL privind transmiterea dreptului de proprietate asupra unor imobile situate în Bd, Basarabia, nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, la preţul de 4.700.000 Euro + TVA, conform HCLS3 nr. 517/30.10,2018.

Algorithm Construcţii S3 SRL pentru vânzarea activelor mobile de tipul echipamentelor și maşinilor destinate exclusiv parcurilor de distracţii (Terra Park), situate în Bucureşti, Bulevardul Timișoara, nr. 8 A, România, la preţul de 10.825.430 lei (inclusiv TVA) conform HCLS3 547/15.11.2018.

”În această perioada, în baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti și ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat servicii de administrare a unui nr. de 419 locuinţe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de închiriere având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile deţinute în proprietate, în administrare sau prin închiriere”, se mai arată în raportul de activitate.

Ce achiziții a făcut firma în 2018:

fabrică de beton și prefabricate din Popești-Leordeni, Sos. De Centură, nr. 111, la preţul de 4.900.000 Euro + TVA, de la Delta ACM 93.

imobile compuse din teren în suprafaţa totală de 42.798 mp și construcţiile edificate pe acesta situate în comună Popeşti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcelă 61/3), judeţul Ilfov, aparținând Wolfsan Prod Impex SRL la preţul de 1.350.000 Euro +TVA.

un teren intravilan în suprafaţa totală de 60.953 mp, amplasat în comună Glina, jud. Ilfov la preţul de 35 euro/mp (2,133,355 Euro +TVA) și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

În decursul semestrului al II-lea al anului 2018, Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a întrunit în cadrul a 16 ședințe. Firma a fost înființată în decembrie 2012 și are un capital social de 98 milioane lei. Compania are 100 angajați.

În raportul de activitate nu sunt trecute cheltuielile salariale. Șeful Consiliului de Administrație al companiei este Corbuleanu Florentin.

ADPB SA

Societatea are un capital social de circa 14 milioane lei. Aceasta a avut în 2018 venituri de 35,1 milioane lei și cheltuieli de circa 32,8 milioane lei. Cheltuielile salariale însumează circa 10 milioane lei. Acestea sunt singurele cifre furnizate în raportul de activitate.

Administrare Străzi Sector 3

Societatea a avut venituri de 10,2 milioane lei în 2018 și cheltuieli de circa 10 milioane lei. Cheltuielile salariale s-au ridicat la 2,4 milioane lei, din care cheltuielile cu consiliul de administrație: 338.000 lei. În perioada iulie 2018 – decembrie 2018, Consiliul de Administraţie s-a reunit în 6 şedinţe.

Administrare Străzi Sector 3 a încheiat în 2018 contracte cu Primăria Sector 3 pentru:

Amenajare pistă pentru activităţi sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR;

Creşterea atractivităţii şi amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista şi Bulevardul Decebal;

Lucrări de pavare alei şi montare borduri la spaţiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Buucureşti cuprinse în arealul zonelor A, B, D, 11,12, Kl, K2, K3, K4 (nu este detaliat ce înseamnă asta);

Modernizare şi reabilitare parc Pantelimon.

Societatea a fost înființată în iunie 2017. Președintele Consiliului de Administrație este loan Constantinescu.

Algortithm Construcții S3 S.R.L.

Potrivit raportului de activitate pe semestrul 2 2018, veniturile companiei au fost de 110 milioane lei, iar cheltuielile de 110 milioane lei, profit zero. Cheltuieli de personal au fost de 10.7 milioane lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel, pentru 200 de angajați:

  1. a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 6.2 milioane lei;
  2. b) Sporuri, prime și alte bonificaţii aferente salariului de baza 3,6 milioane lei;
  3. c) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie 535,000 lei etc;

În perioada iulie 2018-decembrie 2018 Consiliul de Administraţie al SC Algorithm Construcţii S3 s-a întrunit în 10 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare. Printre deciziile CA se numără aprobă majorarea remuneraţiei Preşedintelui Consiliului de Administraţie la 15 000 lei / lună și acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare pentru salariaţii care depăşesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru şi strict pentru zilele de lucru efectiv.

Societatea comercială a fost înființată în mai 2017, având unic Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL. Scopul său a fost SRL realizarea lucrărilor de intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric ’’Hala Laminor”.

Președintele Consiliului de administrație este Coşocariu Alexandru-Dan. Capitalul social este de 183 milioane lei. Lucrările de reabilitare a Halei Laminor au fost estimate la 50 milioane lei fără TVA.

Câteva dintre achizițiile și contractele făcute de firmă în 2018:

4 autobasculante Mercedes Benz, din 2007, necesare transportului pământului, betonului spart, pietrei concasate, etc rezultate din lucrările de săpături de la Hala Laminor. Valoarea estimată a autobasculantelor este de 126 000 EURO și au fost achiziționate de la Delta Antrepriză de Construcţii și Montj 93 S.A. S-au preluat contractele de leasing de la societatea Delta Antrepriză de Construcţii și Montaj 93 S.A.

achiziţia de instalaţii echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriză de Construcţii și Montaj 93 S.A (nu se specifică utilajele și valoarea)

prelungirea contractului cu SC TRITQN SRL pentru furnizarea de materiale / produse/ echipamente necesare activităţii zilnice din şantierul Hala Laminor

achiziţia staţiei de asfalt Benninghoven BA4000 de la societatea Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 S.A.

încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. şi societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumpărare şi superficie;

achiziţia echipamentelor şi maşinilor destinate exclusiv parcurilor de distracţii de la societatea Administrare Active S3 la preţul de 9.172.000 lei fără TVA, în vederea realizării unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

încheiere contract cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, privind reconfîgurarea intersecţiei Bulevardul Basarabia- Şoseaua Dudești-Pantelimon- Şoseaua Industriilor şi amenajarea circulaţiei carosabile, pietonale şi spaţii urbane adiacente pentru facilitarea accesului la obiectivul Hala Laminor.

încheiere contract cu PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE pentru întocmirea proiectului de monitorizare a construcţiilor din cadrul obiectivului Hala Laminor.

Investiții Spații Verzi S3

Compania a declarat un profit de 222.413 lei, potrivit raportului de activitate.

În 2018, firma a primit două lucrări de la Primăria Sector 3:

Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cuprinse în arealul zonelor Cî, C2, E, H, G, 12,14, J,

“Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greieruşul din Sectorul 3, Bucureşti”.

Societatea are aprobate 200 de posturi, însă acestea nu sunt ocupate. ”De la începutul anului până în prezent au fost ocupate 67 de posturi, dintre care 53 au încetat activitatea și 18 sunt active în prezent”, se arată în raportul de activitate. Societatea a fost înființată în septembrie 2017. Președintele Consiliului de Administrație este Simona Andreea Bălașa.

Societatea are un capital social de 52 milioane lei.

Ordine și Protecție Sector 3

Societatea a avut în 2018 venituri de 25,5 milioane lei și cheltuieli de 25,4 milioane lei. Cheltuielile de personal sunt 11.3milioane lei, din care salariile membrilor CĂ – 532.000 lei

În perioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2018, Consiliul de Administraţie al OPS3 – Ordine și Protecție Sector 3 SRL s-a întrunit în cadrul a 12 şedinţe.

Capitalul social al societăţii OPS3 – Ordine și Protecție Sector 3 SRL este de de 4.000.000 lei. Președintele CA este Bunescu Alexandru-Răzvan.

Principalul contract încheiat de societate și menționat în raport este vânzarea a 27 containere către SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L (altă societate a primăriei). Containerele mai sus menţionate au fost achiziţionat pentru a fi folosite că şi săli de curs în timpul proiectului de modernizare a unităţilor de învăţământ. Nu a mai fost necesară folosirea containerelor şi nici nu se preconizează utilizarea lor în viitor, motiv pentru care a fost propusă vânzarea acestora.

Societatea mai administrează Complexul “Apollo”.

Algorithm Residential S3

Societatea a declarat în raportul de activitate din S2 2018 cheltuieli de 7,8 milioane lei și venituri de 9,3 milioane lei. Potrivit raportului de activitate, societatea se ocupă de construirea unui complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, amenajare şi dotare cantină Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”, modernizarea și extinderea creșei Trapezului.

SD3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3

În semestrul doi din 2018, societatea a declarat în raportul de activitate venituri de 5,8 milioane lei și cheltuieli de 4,9 milioane lei. Societatea are circa 700 de angajați, însă aceștia au fost detașați la Primărie, la Direcția de Salubrizare.

” În semestrul II al anului 2018 a fost încheiat un număr de 1.020 de Contracte Individuale de Muncă, dintre care, la dată de 31.12.2018, mai erau active 681, restul de 339 încetându-și valabilitatea, fie la termen, fie prin demisie. Dintre cei 681 de salariaţi, în cadrul Societatiii SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, activă la dată de 31.12.2018 un număr de 6 salariaţi, restul de 675 fiind detaşati la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, conform solicitării acesteia sau în alte structuri ale Primăriei Sectorului 3”, se arată în raportul de activitate.

Cheltuielile cu salariile sunt de 163.099 lei. Nu este defalcat cât primește Consiliul de Administrație care a avut 13 ședințe în S2 2018. Președintele CA este Mihai Nițu.

În semestrul doi al anului 2018, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a făcut următoarele achiziţii:

achiziţia de autogunoiere 7-7,5 mc cu cutie automată robotizată, autogunoiere 14-16 mc, cu cutie automată robotizată, autoperii mari 10-12 tone cu cutie automată robotizată, autoperie medie 6-7 tone, autoperie mică 1,5-3,5 tone și aspiratoare electrice autopropulsate,contract încheiat cu Grădinariu Import Export SRL la dată de 07.08.2018;

achiziţia de accesorii deszăpezire de 6-7 tone cu lama, accesorii deszăpezire de 1,5-3 tone cu lama, freza și sararita, accesorii deszăpezire 5-6 mc cu lama și sararita, accesorii deszăpezire cu lama și sararita, accesorii deszăpezire 24 tone cu lama și sararita, autofreză și skiploadere cu lama și sararita, contract încheiat cu Grădinariu Import Export la dată de 20.08.2018; – achiziţia de semiremorci EFE Walking Floor și europubele negre 240 1, contract încheiat cu Grădinariu Import Export la dată de 20.09.2018;

achiziţia de autoturisme, contract încheiat cu Auto Cobălcescu SRL la dată de 15.10.2018; –

achiziţia de containere de birou, contract încheiat cu Mobilbox România SRL la data de 15.10.2018;

achiziţia de autoutilitare basculabile, autoutilitare 4×4 Toyota Hylux cu sararita și plug, autoutilitare 7 tone cu Hook cu sararita și lama, containere tip benă basculabilă, suprastructură pentru colectat sticlă montată pe cadru de hook, autoperii mici, autoperii medii, autoperii mari, utilaje automatizate mono operator, bilateral pentru colectare deşeuri, contract încheiat cu Grădinariu Import Export SRL la dată de 15.10.2018;

achiziţia de containere 7-10 mc, containere 12-15 mc, containere plastic 1,1 mc, pubele verzi 240 1, coşuri stradale verzi 601, element de susţinere pentru saci menajeri cu volum de 1201, pubele albastre 1201 și containere îngropate 5mc, contract încheiat cu Grădinariu Import Export SRL la dată de 15.10.2018;

– achiziţia de cadre de containere birou, contract încheiat cu Globox Internațional SRL la dată de 16.10.2018;

– achiziţia unor autobuze second hand, contract încheiat cu Eurobus Sales SRL la dată de 25.10.2018;

achiziţia de autoutilitare basculabile 3,5 tone, autoutilitare 4×4 Toyota cu sararita și plug, containere îngropate cu pedala 5mc, containere supraterane cu pedala pentru colectare selectiv în sistem de ridicare 3 mc și utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deşeuri, contract încheiat cu Grădinariu Import Export SRL la dată de 31.10.2018;

Contract de furnizare de coşuri stradale de gunoi metalice, basculabile, cu capac, zincate termic, volum 601, încheiat cu Geva Construct Ambient SRL la dată de 01.11.2018;

Utilajele au fost închiriate Primăriei Sector 3.

Societatea comercială a fost înființată în mai 2017, acționar fiind Sectorul 3. Capitalul social al societății este de 280.255.000 lei.